Home

Hur har PET flaskan utvecklats genom historien

Vetenskapshistoria är studiet av människans förståelse av världen utifrån ett historiskt perspektiv. Sökande efter kunskap är således påverkad och beroende av sin tids värderingar och förståelse av världen. Det är möjligt att spåra den moderna vetenskapens exakta ursprung, tack vare de många viktiga texter som överlevt århundraden. Termer använda för att beskriva vad vi nu kallar vetenskapsmän har dock varierat. Det engelska ordet för vetenskapsman. Hur har de utvecklats? Till exempel pennan, pappret, boken, telefonen, radion, datorn (som faktiskt uppfanns redan på 1600-talet!) kanske även färdmedel som cykeln, bilen, tåget Jordbrukets historia. Jordbruk uppstod med början för 2000 år sedan på flera oberoende platser: Mellanöstern, norra potatisön, södra Mexiko samt i din moder. Olika grödor utnyttjades på respektive plats, vilket medförde att de handelsnätverk som senare uppstod kunde sprida utvecklade grödor till nya marknader En slags evolution har genomsyrat bilens historia och utveckling. Man har kunnat se hur den aktuella tidens behov har verkställts inom bilindustrin då man skapat bilar och fordon som direkta svar på samhällets behov just då. I krigstider som ett svar på en mer effektiv krigföring, i efterkrigstider som ett svar på ett mer fritt och enkelt liv med en positiv framtidssyn osv. Där nya behov uppstår, står bilindustrin alltid redo att utvecklas och erbjuda de bästa lösningarna 14 min · En rolig historia - syntolkat · Hur har vi kommunicerat med varandra genom tiderna? Häng med och se! 19 min · Arkeologens dotter · Varför har den märklige härskaren Kjettil dykt upp helt plötsligt? 19 min · Arkeologens dotter · Järnåldersfolket svarar bara undvikande på frågor och mystiken tätnar

De visar arternas långsamma förändring genom årmiljonerna, och inga nya fossil har hittills talat emot evolutionsteorin genom att hamna på fel plats i historien. Om man plötsligt skulle hitta resterna av ett däggdjur som levde innan det fanns dinosaurier, eller en fågel som flög runt på den tiden innan fiskarna utvecklats till landdjur, då skulle man börja undra hur det hela hänger ihop egentligen Inom området teknikhistoria ska ni undersöka hur tekniken har utvecklats genom historien. Vilka var drivkrafterna för utvecklingen och hur påverkades människor, samhällen och miljön av de teknikval vi gjorde under tiden. Området kommer behandlas genom föreläsningar, gruppdiskussioner och enskilt arbete. I slutet av arbetsområdet ska ett enskilt.

Hur har mobiltelefonen utvecklats genom historien? Mobiltelefonen har utvecklats mycket sedan lanseringen. Den första mobiltelefonen utvecklades på 50-talet och var tvungen att monteras i bilar. Mobiltelefonen som vi känner den kom först på 80-talet. Den var hela 25 cm lång och vägde nästan 800 gram Utvecklingen gick väldigt snabbt från det att tegelstenen lanserades på marknaden. Man började snabbt tillverka mobiler som var mindre och smidigare. En klassisk modell är den som såg ut som en mussla med en liten lucka som gick att stänga och öppna Mobiltelefonens historia - teknikfluga gjorde succé. När mobiltelefonen lanserades på bred front i slutet av 1980-talet var det med mottot »Ingen mer dödtid». Nu skulle varje minut tas tillvara. Men historien om mobilen handlar även om teknisk pionjäranda och starka ekonomiska drivkrafter - inte minst i Sverige Hur historia används och historiska begrepp Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser. Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom familjen, föreningslivet, organisationer och företag

information om hur levande organismer är uppbyggda och hur celler utvecklas med tiden. Information som dna beskriver hur en organism har kommit till att se ut som den gör idag och hur den existerar på det sätt som den gör vid en viss tidpunkt. Dna är förkortningen för deoxyribonucleic acid [15] För omkring 4000 år sedan kom boskapsskötande nomader och bredde ut sig över Norden. Det var de som tog med sig mjölken som livsmedel. Från dem har de flesta av oss idag förmågan att bryta ned mjölken i matsmältningen och tack vare mjölkens näringstäthet har vi kunnat överleva i subarktiskt klimat Mänskliga rättigheter betonas i våra grundlagar. I Sverige är de mänskliga rättigheterna kopplade till våra grundlagar som ligger till grund för hur hela det svenska samhället ska styras och fungera.. Sverige har fyra grundlagar: regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.I dessa lagar finns det som ibland kallas för medborgerliga.

Hår genom historien 900-1600-talen. Kvinnan bör täcka sitt hår när hon nått vuxenålder för att visa på moral och dygd. En vuxen kvinna med håret fritt hängande sågs som omoralisk och lössläppt. Männen har långt hår och skägg. 1700-talet. Män och kvinnor med god ekonomi skaffar sig stora peruker 1905 skriver och publicerar Albert Einstein en forskningsrapport där han beskriver den fotovoltaiska effekten och hur elektricitet bildas i en fotocell. 1922 får han nobelpriset för sina förklaringar om den fotovoltaiska effekten. Einsteins forskning utgör basen för den framtida utvecklingen inom solcellsteknologi. Maria Telke Det binära talsystemet och hur det kan tillämpas i digital teknik samt talsystem som använts i några kulturer genom historien, till exempel den babyloniska. Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer. Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform

Inledningsvis åstadkoms detta genom att fälla aluminiumremsor på samma våglängd som radarn, något som någorlunda effektivt släckte ut denna Genom att studera språkhistoria kan vi se hur språket förändras och hur språk kan påverka varandra. Hur har det svenska språket utvecklats över tid och vilka faktorer har varit bidragande till utvecklingen? Urnordiska och runsvenska 300-1225 Telefonens historia. L. Bild: NY Public Library. Alexander Graham Bell vid telefonen. Telefonen uppfanns på 1870-talet och var i allmänt bruk i slutet av seklet. Sverige intog tidigt en ledande ställning inom telefonins utveckling och var länge Europas telefontätaste land. Amerikanen Alexander Graham Bell arbetade under en lång på att. Det har skett genom s.k. naturligt urval. En vanlig missuppfattning av naturligt urval är att det bara finns en variant som är bäst, men det beror på vilken miljö det handlar om. Olika slags miljöer medför att det naturliga urvalet resulterar i växter med olika egenskaper

Mentalvård under 500 år. Synen på mental ohälsa och människor med psykiska problem har skiftat kraftigt genom historien. Även när det gäller den vård och de behandlingsformer som samhället haft att erbjuda har variationen varit stor. 18 maj 2018 av Joakim Thelander. Galenskap, eller det som senare benämndes sinnessjukdom, har genom. Psykos historia. till sidans innehåll. Ordet psykologi härstammar från de grekiska orden psyche, som betyder själ eller sinne, och logos, som betyder logik. Man skulle alltså kunna säga att ordet psykologi översatt betyder läran om själen. Diskussionerna om människans själ existerade dock långt innan ordet psykologi togs till bruk Vissa virus har följt mänskligheten genom historien. Andra, som det nya coronaviruset, sars-cov-2, har just tagit klivet över till vår art. Hur virus beter sig i kroppen kan avslöja något om hur lång vår gemensamma historia är, förklarar Anna Smed Sörensen. - Virus som hängt med länge är generellt lite mer sofistikerade, säger hon fortsätta att utvecklas till att bli ett ännu attrak-tivare och effektivare transportmedel. Tåget har förutsättningar att bli det bästa transportmedlet för mångaresor och godstransporter, i sig själv eller i kombination med andra transportmedel. De andra transportmedlen kommer givetvis också att utvecklas, men vi tror att utvecklings

I klimatförändringarnas kölvatten skärps energikraven och vi ser de första lågenergi- och passivhusen byggas. Många hus ritas i nyfunkisstil med fasader i puts eller både puts och trä med pulpettak. Planlösningarna har stora, öppna ytor - ofta med kök och vardagsrum ihop. Rejäla glaspartier släpper in ljuset utifrån Beslutet utökade de röstberättigade från 19 till 54 procent av befolkningen vid valet 1921. Demokratin har sedan utvecklats och rösträtt har getts till allt fler. Det har skett successivt under hela 1900-talet. I dag är antalet röstberättigade 73 procent av befolkningen

Hur historia används och historiska begrepp. Exempel på hur 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser. Hur historiska personer och händelser, till exempel Gustav III, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider Tron på häxor och häxkonst har varit så genomgripande genom historien, i alla bebodda hörn av världen, att vissa forskare menar att det kan vara en medfödd del av den mänskliga naturen Vi har planerade pilotprojekt med olika varumärken, säger vd:n Elin Tornblad, en av sex tävlande i Di Digitals pitchtävling Female Founders PET. . . . .etentereftalatplast, tidigare även PETB PET-A. .PET, amorf typ, även APET hur den skall utnyttjas, i vilken miljö den skall fungera och hur länge den skall kun- ingår i t ex plaster som tillverkas av naturkautschuk, äggviteämnen. Parkesin tillverkades genom att man behandlade bomull med salpetersyra och svavelsyra. Tidigare har samma metod använts för att ta fram ett sprängämne, bomullskrut. Efter ett antal experiment med olika mängder svavel- och salpetersyra och olika tillsatser kom Parkes fram till en blandning som även innehöll ricinolja, kamfer och färgämnen

Vetenskapshistoria - Wikipedi

 1. Ett annat sätt vore att förbjuda PET-flaskan. Havet Ett av exemplen i filmen handlar om att förbjuda plastpåsar. Några länder har redan tagit det steget. Mikroplaster har nu efter cirka 50 års plasttillverkning hamnat i stora mängder i havet, till skada för fiskar, fåglar, planktonätande valar osv
 2. Nu har vi ett stort kunskapsinnehåll om vård och medicin och det utvecklas hela tiden. Omvårdnadsteorier. Katie Eriksson. Enligt Katie Eriksson är grunden för god omvårdnad tro, hopp och kärlek. Hon använder det latinska begreppet Caritas som betyder kärlek och står för medmänsklig kärlek och är grunden för omvårdnad
 3. Genom oss kan du arbeta som volontär i många delar av världen Ekonomisk/social utsatthet, PET-flaskan du drack den där colan ur nyss, Trots att landet har en mörk historia bakom sig är folket vänligt och visar stor tacksamhet till livet
 4. uter Vi har tidigare lärt oss att vi kan ange volym med hjälp av enheten liter.I många vardagliga situationer är det praktiskt att ange volym i liter, men när vi vill beräkna hur stor en viss volym är, då är det ofta mer praktiskt att utgå från längdenheten meter och beräkna volymen i till exempel kubikmeter (m 3) 2016-05-19
 5. Tetra Pak skapades 1951 som ett dotterbolag till Åkerlund & Rausing , ett livsmedelskartongföretag som grundades i Malmö 1929 av Ruben Rausing och Erik Åkerlund, med finansiering från Mathusan Chandramohan, en rik entreprenör från Sri Lanka .Rausing, som hade studerat i New York i början av 1920-talet, hade sett livsmedelsbutiker med självbetjäning i USA, okända i Europa vid den.

 1. Start studying Människan och miljön. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools
 2. Utdrag Bakgrund och syfte Jag har valt att jobba och undersöka om bomull och dess livscykel. Anledningen till att jag har valt just bomull är för att jag är en utav de människor som aldrig riktigt tänker på vart till exempel den där nya tröjan har fått för start ; Produktlivscykeln visar hur en produkt utvecklas över tid på marknaden.
 3. Drivkraften bakom bilens utveckling Bilens historia - Wikipedi . Bilens ursprung. Bilens ursprung går att spåra i de självgående vagnar drivna med ångmotorer som på uppdrag av militärmyndigheterna konstruerades i Paris av fransmannen Joseph Cugnot.Han utvecklade en självgående artillerivagn kallad Fardier à vapeur år 1769 Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en.
 4. Jag kommer bland annat att tala om Ramlösas resa från engångsglasflaskan till den betydligt mer miljöanpassade Premium PET flaskan.Dessutom kommer jag berätta lite om hur vi jobbar med att försöka hitta de små förbättringarna i vardagen för att ständigt bli bättre Resö skola, förskola & fritidsverksamhet Här på Resö har vi egen skola, förskola & fritidsverksamhet i lugn.
 5. Cykeln genom historien. 2016-04-25. Vardag cykling historia. Friställd från sitt arbete som skogstjänsteman hade han tid att utveckla sina uppfinnardrömmar. 2000-talet har hittills bidragit med automatväxlade cyklar och inbyggd dynamo i framnavet
 6. Koppartråd mot sniglar. Koppartejp som t.ex. kan användas mot mördarsniglar. Koppar är ett effektivt sätt att stoppa sniglarna då de inte vill krypa över det. Lindas runt pallkragar och krukor. Även lämplig att användas vid jordning och skärmning inom elektronik

Publishing platform for digital magazines, interactive publications and online catalogs. Convert documents to beautiful publications and share them worldwide. Title: Alegas katalog 2013, Author: Alega, Length: 276 pages, Published: 2012-08-0 Sverige har ett av världens ledande pantsystem och Returpack gör en fantastisk miljöinsats som jag känner mig stolt över att bli en del av. Min målsättning är att fortsätta det långsiktiga arbetet att tillsammans med medarbetare och samarbetspartners stärka och utveckla pantsystemet ytterligare, säger Bengt Lagerman stationer finns i hela Sverige och det är genom dem som merparten. Jag har förståelse för att det hela kan verka förvirrande på nyktra läsare. Det mesta sa jag bara för att hålla Cervantes på gott humör, stackarn hade problem med själv. Somliga av er undrar kanske hur historien egentligen slutade. Jag kan säga så mycket att jag befinner jag mig under omständigheterna väl, om än inte torrskodd Isbad har länge varit populärt bland idrottare, men förhindrar också musklernas tillväxt Isbad reducerar inflammation och förbättrar återhämtningen genom att ändra hur blod och andra vätskor flyter genom kroppen. När du sitter i kallt vatten smalar dina blodkärl (eller öppnas igen) när du går ut

Jordbrukets historia - Wikipedi

Jag (Marica) har jag nu genomfört utvärderingen av lärandetillfället i skolan. Efter det läste vi en saga som handlade lite om luftens historia och hur man tänkt och forskat kring fenomenet det uppstod en stor styrka. Newcomen utvecklade Guerickes lufttryck genom att göra den första ångmaskinen. Upplagd av Frida kl. 01:33 Inga. Genom framför allt Kretsloppspropositionen har Sverige introducerat en praktisk tillämpning av ekonomiskt och fysiskt producentansvar för en rad varor. Efter en introduktionsperiod kommer en inte obetydlig del av de varor som konsumeras av allmänheten att omfattas av mer eller mindre utvecklade producentansvarssystem Publishing platform for digital magazines, interactive publications and online catalogs. Convert documents to beautiful publications and share them worldwide. Title: TUI NORDIC #1 2017 - SE, Author: Gateretail, Length: 198 pages, Published: 2017-04-1 Spendrups hållbarhetsredovisning 2013(PDF) download report. Transcript Spendrups hållbarhetsredovisning 2013(PDF)Spendrups hållbarhetsredovisning 2013(PDF Så i väntan på att få dricka den igen så kommer här en historia om hur en säkerligen något trött 60 Minute IPA ändå en kopp 'average joe' medan det precis som med öl kan vara så mycket bättre och har så mycket intressant historia. kl. 9:06 AM Drucken av Manker 2 kommentarer. Om Mikkeller Coffee Plus också för pet-flaskan

Bilens utveckling genom tiderna MyMone

Prisvärd rökig whisky. Henrik Aflodal, whiskyexpert, har satt betyg på hela 30 olika sorters whisky.Här hittar du de mest sålda sorterna - och Henriks egna favoriter Allt om Whisky har tagit ett grepp om en stor del av dagens whisky-utbud och låtit den stora panelen gå igenom flaskorna för att hissa och hylla de som hyllas bör thriller Stieg Larsson Män som hatar kvinnor. Mikael Blomkvist, ekonomireporter, döms till fängelse för förtal av finansmannen Wennerström, och beslutar sig för att ta time-out från sitt jobb på tidskriften Millennium Blogger Boot Camp (BBC) 2011 blev ett lyckat event med många grymma instruktörer, bloggare och deltagare! Nu är siktet inställt på nästa event. Håll utkik på sajten för mer information. Vill du komma i kontakt med oss gör du det på bloggerbootcamp(at)gmail.com. Vem får anmäla sig? Alla tjejer och killar som skriver bloggar och/eller som läser blogga ur debattinlägget fem av sex skott från kanten hamnade i nät familj son på 8 månader och pojkvän det blir ett hot på låtsas - när verkligheten är mer skrämmande ägarna säger flera klubbar går så mycket minus att vi sparar pengar på att inte spela alls dela resterande clementiner genom att skära av toppen polisen söker med hund i området vi väljare har möjligheten att. Det förhållandet kan man komma till rätta med genom olika åtgärder. Sedan har vi frågan om är väldigt viktigt att vi för en diskussion inte bara om hur vi skall kunna bevara vår demokrati utan också om hur vi skall kunna utveckla demokratin till att gälla fler Det finns en politisk verklighet och en historia

En rolig historia: Kommunikationens historia UR Pla

Den har framför allt stärkt statsmaktens roll i Sydafrika. Den sydafrikanska statsmakten har genom sanktionspolitiken fått en starkare ställning. Den har tagit över en del av de funktioner som tvingats fram av sanktionspolitiken, Man kan diskutera allt detta, som nu är historia Fyll PET-flaskan med rök mha. en bunke och vatten. Dra in all rök, håll i lungorna i 5-10s. När du känner att du inte kan hålla inne längre, hosta ut röken. Inte blås, utan framkalla en hostningsreflex. Lägg ifrån dej allting, lägg dej i soffan och känn hur ögonen liksom drar ihop sej av THC shocken Att följa sommaren från Smygehuk till Treriksröset var en idé jag fick när barnen var små och som jag sedan inte kunnat släppa. Nu när jag gick i pension fick jag tiden som fordrades.Starten gick från Trelleborg 20 Maj och jag reste hem från Karesuando den 1 Juli och min dröm var uppfylld. Utrustning ser ni nederst på denna sida. Färdplan är upplagd 12 ma Polystyrener Mikrosfärer: Små, sfäriska partiklar av enhetlig, mikrometerstor storlek, som ofta ofta används som bärare av radioisotoper eller olika sorters reagenter som markörer. Ytegenskaper Latex: Ett mjölkigt ämne som utsöndras via latexkanaler hos olika kautschukproducerande växter.Latex består av 25-35 % kautschuk, 60-75 % vatten, 2 % protein, 2 % harts, 1,5 % socker och ca 1.

Det skriftspråk som vid den tiden användes var kilskriften, vilket genom årtusendena utvecklats i olika riktningar och Hur många gånger har jag inte frågat mig själv vart min tid tar vägen och samtidigt Sen fick jag till min förskräckelse höra att så värst miljövänligt var det minsann inte att återanvända PET flaskan Plaster Plastikkirurgi Plastinbäddning Styrener Avfall Polyvinylklorid Benshydrylföreningar: Föreningar som innehåller metylradikalen med två bensenringar i substitution.Alla utbyten är tillåtna, men fusion med bensenringarna får inte förekomma. Polystyrener Glas: Hård, spröd, amorf, oorganisk och oftast genomskinlig polymer av kiseldioxider (silikater), oftast kalium eller natrium Han berättade om hur trädet lever och hur man kan se olika saker på ett träd. Jag som knappt kan trädens namn kände att det var lite överkurs, men det kan säkert vara bra att ha hört det någon gång. jag tycker att träd är riktigt häftiga så när jag börjar arbeta som lärare ska jag ha ett tema om träd, då kommer säkert denna informationen till användning

Evolution - så funkar det Evolutionsteori

Aktion 365 - dag 69. Det blir en dag på stranden 28 juni 2009 at 10:22 f m (AKTION 365, Global uppvärmning, Sopor & Källsortering, Världsprojekt) (återvinning, havet, Klimat, miljö, Samhälle) Sommar sol och bad, stranden, lugnt och koppla av. Solen gassar på och det är varmt och skönt, nästan lite för varmt när solen börjar att närma sig zenit. Dags att finna Sen sveper du ölen JÄVLIGT fort! Efter det pressar du kaktusen på saft, och silar det genom en sockerbit ner i PET-flaskan. Svälj ner pillret med denna blandning. Titta på gummisnoddarna och invänta effekten. Vipps så har du nått ditt mål. Visst ser dom ut som en brödtoaster? //TPM, och gästwriter LoGrään Evolutionära förändringar har oftast lett till mer komplexa former men ibland har organismer förenklats, till exempel parasiter. Med evolutionsteorin kunde Charles Darwin förklara hur olika arter av växter och djur har förändrats och utvecklats sedan livet började på jorden. Av allt liv som funnits har 99,9% dött ut Frågor om hur vården ska styras, ledas och organiseras för att skapa mest patientnytta och utvecklingskraft har varit centrala i framväxten av systemet som vi känner det. Kvalitetsarbete, innovationsledning, ersättningsmodeller, värdebaserad vård och nära vård är exempel på begrepp som speglar sökandet efter lösningar

Pedagogisk planering i Skolbanken: Teknik åk

 1. Hur kan vi veta något om medeltidens sjukvård? Det finns inte så mycket skriftliga källor till Stockholms äldsta historia. Därför får man lägga ihop uppgifter från Stadens böcker, medeltida brev och krönikor med kunskaper från arkeologiska utgrävningar, föremål, bildmaterial och jämförelser med andra städer
 2. Datorhistoria och datorutveckling, från 1800-talet till nutid. Jag ska här presentera den moderna datorns utveckling ända från 1800-talet, eftersom man kan säga att utvecklingen började redan då. Jag ger en översikt över alla de stora utvecklingsstegen som gjort datorn till vad den är idag
 3. Vårdens historia 1. Milstolpar inom Socialomsorg, vårdvetenskaplig och medicinsk historia<br /> 2. Klassiska Antiken - Hippokrates 460-377f.Kr - den kliniske läkekonstens fader och även bakgrundsgestalt till etikläran.<br />Vården i Europa är till stor del grundad på den grekiska traditionen.<br />Han hade en helhetssyn på människan. Han menade att människan var en del av sin.
 4. Enbart under de senaste 5 000 åren har evolutionen gått ungefär hundra gånger snabbare än någonsin i människans historia, enligt studien. Och många av de förändringar som de kan se svepa genom den mänskliga genpoolen antas ha att göra med förändrade matvanor i samband med jordbrukets ankomst, och motståndskraft mot de epidemier som blev vanligare när vi började bo i större.

Hur har mobiltelefonen utvecklats genom historien

Historik - Arbetsmiljö nu och då. Arbetsmiljötillsynen i Sverige firade 125 år, år 2015. I korta och längre notiser kan du följa framväxten av en modern myndighet. Vi speglar också tillkomsten av andra organ och händelser i vår omvärld, som har och har haft betydelse för arbetslivet och Arbetsmiljöverket. Hitta på sidan. 2015 Jordbruket - då och nu. Människor har brukat jorden i årtusenden. Genom att lära sig bruka jorden kunde man försörja fler. Men jordbruket i Sverige ser idag inte alls ut som det gjorde för 200 år sedan, och mycket är än idag under förändring. Världen över ser jordbruket olika ut 2!!! Sammanfattning) Bilenhar!enmycket!lång!ochintressant!historia.!Det!har!skett!åtskilliga!utvecklingssteg!under!bilens! historia,!vilket!har!bidragit!till!att.

Hur mobilen har utvecklats under åren - kfb

och att detta genom historien har renderat i donationer och allmosor till hjälp för utsatta och behövande. I stället intresserar vi oss för hur känslor för andra har format system av olika slag, i vilka exempelvis medkänsla och omsorg är inbyggda. Institutionerna garanterar då känslorna, oavsett o Nedan ser du hur stiftelsen Friends utvecklats steg för steg sedan starten 1997. Idag jobbar vi tvärvetenskapligt, med en kombination av forskning och beprövad erfarenhet. Vi samarbetar med skolor, förskolor och idrottsföreningar i hela landet. Vi har en löpande dialog med elever, lärare, föräldrar och andra vuxna med barn i sin närhet Historik. Svenska rådet för hjärt-lungräddning är en i raden av organisationer som genom historien verkat för att människor som drabbas av ett livshotande tillstånd skall överleva. Alla de metoder, tekniker och vetenskapliga landvinningar som presenterats genom historien har någon gå varit de allra senaste och de mest aktuella. Vår historia. Sedan Socialdemokraterna bildades 1889 har mycket hänt. Socialdemokraternas arbete har lett till att Sverige blivit en demokrati och en av världens främsta välfärdsnationer. I över hundra år har Socialdemokraterna stått upp för frihet, jämlikhet, solidaritet och demokrati i Sverige och resten av världen. 100 år i Sverige

Många finnar som flyttade till Sverige under 1500-1600-talen genomgick språkbyten men svedjefinnarna höll sig till sin grupp och lyckades länge, in på 1960-talet, bevara språket eller vara tvåspråkiga.. Finskan är modersmål för ungefär fem miljoner människor i världen.Intressant är också att finska är förekommande bland alla de fyra övriga nationella minoriteterna i Sverige Basketens historia. Föregångare till basketbollsporten har spårats ända tillbaka till 1100-talet f kr i Mexico, där det spelades något som kallades pok-ta pok. Men den moderna basketbollsporten föddes år 1891 då en man vid namn James Naismith, idrottslärare på ett YMCA College (Young Men Christian Association) i Springfield.

Enligt skruvexperten Bill Eccles forskning sträcker sig skruvgängornas historia mycket längre bakåt i tiden. Archimedes (287-212 f.Kr.) utvecklade skruvprincipen och använde den för att bygga anordningar som lyfte vatten. Vissa tecken tyder dock på att vattenskruven har sitt ursprung i Egypten långt före Archimedes Skolans främsta uppgift skulle vara att fostra demokratiska människor genom att frigöra och utveckla elevens personlighet, vilket skulle få komma i första hand. Demokratin har ingen nytta av osjälvständiga människor av medborgare i ett folkstyrt samhälle bör man fordra ett kritiskt sinnelag, som ger motståndskraft mot andliga farsoter (SOU 1948:27, s. 3 i Giota, op.cit.)

Cykeln genom historien. Rom byggdes inte på en dag och inte heller cykeln. Den moderna nutida velocipedättlingen är resultatet av mer än ett århundrades experimenterande. Vem som tillverkade den första cykeln är en vitt diskuterad fråga. Troligtvis har cykelliknande uppfinningar dykt upp på ett flertal platser, vid ett flertal tillfällen Träbroar - historisk återblick. Publicerad 2003-09-01. Uppdaterad 2019-10-16. Förr var trä och sten de enda tillgängliga materialen när broar skulle byggas. I skogrika trakter var trä det självklara valet. Från början kunde det vara gynnsamt omkullfallna träd, som gjorde det möjligt att korsa åar eller raviner Liberalismens historia. Liberalismen är den radikalaste ideologi som finns. Alla andra ideologier tvistar nämligen om vem som ska styra människan och för vilka mål, det må vara samhällsnyttan, historien, eko, eller klassens eller nationens/rasens välgång Den mest omtalade teorin genom tiderna är den teori som få faktiskt har koll på. Relativitetsteorin band samman gravitationen, elektrodynamiken samt termodynamiken. Vilket ledde till revolutionerande lösningar inom fysiken i början av 1900-talet. Även om delar av teorin inte är bevisade än idag. Här kommer fem punkter som ger en helhetsbild utav teorin: Albert Einstein [ Genom att förstå sin historia, förstår man också sin samtid. Genom att se hur litteraturen förändrats genom historien och hur den har påverkats av samhället där den skrevs, kan vi börja titta på hur litteraturen idag ser ut och vad i samhället som kan påverka hur den ser ut

Mobiltelefonens historia Popularhistoria

I första delen av artikelserien Språkkontakt (Språkbruk 1/2014) beskrevs hur och varför språkkontakt uppstår och vad den kan innebära för ett språk. I denna del presenteras lånord i svenskan. I de följande delarna kommer bland annat svenska lån i finskan och lån i de svenska dialekterna i Finland att diskuteras. I första delen av artikelserien Språkkontakt (Språkbruk 1/2014. Historien om Sverige innehåller bland annat krig, dödliga sjukdomar och massutvandring. Men även invandringen, som har förändrats genom åren, har påverkat hur befolkningen har förändrats. Allt det här kan man få reda på genom att titta på statistiken. Följ med på en resa från mitten av 1700-talet och fram till i dag

Historia - Skolverke

Använd våra tips för att utveckla ledarskapet. Tipsen är framtagna i en process med våra organisationskonsulter och beteendevetare. 15 tips på hur du kan utveckla ledarskapet. Var tydlig med beslut och villkor i ditt ledarskap Var tydlig med när medarbetare har möjlighet att påverka ett beslut och när de enbart får information Hur såg barnbidraget ut förr i världen och hur har det utvecklats till vad det är idag? Här får du en genomgång av barnbidragets historia. I Sverige så lanserades den första varianten av barnbidrag år 1937. Det var då ett inkomstbaserat bidrag och förslaget till detta kom från Socialdemokratiskt håll Människor har alltid försökt hitta sätt för att lagra mat över längre tid, till exempel genom torkning, saltning eller konservering. Fördelen med att kyla ned maten är dock att bakterietillväxten hämmas utan att matens smak eller näringsinnehåll försämras, något som stod klart för vetenskapen i mitten på 1800-talet

Mjölkens historia - Norrmejerie

Genom tiderna har olika folkslag isolerat hyddor och båtar med olja, eller doppat grova grenar i olja för att göra facklor. På många håll har gas, som sipprat upp ur marken, börjat brinna på grund av blixtnedslag eller gräsbränder. De brinnande gaspelarna har uppfattats som heliga och tempel byggdes ofta kring dem Forskare har kommit fram till hur världens olika språk är släkt med varandra. Vi tror att nyfikenheten av att lära sig och utvecklas inom sitt språk är det som har gjort att vi är där vi är idag. Så just därför har vi genom historien tagit av de länder som haft hög status och makt Många inriktningar av hinduism har också uppkommit bland dessa olika läror, så som Shaivism (där man främst dyrkar Shiva) och Vaishnavism (där man nästan helt uteslutande dyrkar Vishnu). Att vara hindu. Som hindu tror man på själavandring (reinkarnation). Hur man återföds och till vilket liv, avgörs genom karma Har synen på kunskap förändrats bland unga? I och med att all kunskap är tillgänglig för alla så blir det inte lika viktigt att veta nåt. För alla vet. Eller i alla fall kan veta. Om man har tillgång till Internet. Och har man inte en dator så har man enligt Svenskarna och Internet, till 99% en mobiltelefon (s. 27) Hiv/aids - symtom, orsak och behandling. AIDS är ett sjukdomstillstånd som orsakas av ett virus, hiv (Humant Immunbrist Virus). Även om hiv fortfarande är en kronisk sjukdom kan man idag behandla hiv med så lite som en tablett per dag och fokus ligger idag på att patienterna får en så hög livskvalitet som möjligt

Mänskliga rättigheter Internationell politik och globala

har utvecklats från att främst vara en angelägenhet för sjukvården till att vara en angelägenhet för alla samhällssektorer. WHO:s hälsobegrepp från 19461 har kritiserats och ibland avfärdats som utopiskt. Hälsobegreppet kan emellertid inte tolkas bokstavligt utan det pekar snarare ut en riktning, något att sträva emot Forskarna har bland annat studerat hur talade instruktioner ger bättre och snabbare resultat än andra undervisningsmetoder. Det är på denna tanke som de baserar teorin om uppkomsten av mänsklig kommunikation. I Språktidningen 2/2015, som utkommer den 11 februari, skriver Lars Melin om språket som uppfinning. Anders. Foto: Istockphot

Granska ett Youtube-klipp. Titta på klippet och svara på frågorna. The first Kiss laddades upp av Tatia PIlieva. Vilken kanal (vem är avsändare) ligger klippet på? Ge en beskrivning av Youtubern utifrån innehållet som finns på kanalen. Hur många visningar har klippet? Varför tror du att klippet har så många visningar? Sammanfatta. Den svenska demokratin. Rösträttreformen 1919/21 brukar ses som det avgörande steget mot demokrati, eftersom representativiteten i riksdagssystemet förbättrades så mycket. 1911 hade 19% av befolkningen rösträtt, 1921 var det 54%. Samtidigt kvarstod en del begränsningar av folkets inflytande Barnomsorg är ett gemensamt namn för pedagogisk verksamhet för yngre barn. Inom barnomsorgen finns det till exempel förskolor, familjedaghem och fritidshem. Där kan barnen vara den tid som föräldrarna arbetar eller studerar. Foto: Johnér. I alla kommuner finns kommunal barnomsorg. Det finns också fristående och privat barnomsorg som. Psykos historia / Det normala. Ganska snart diskuterades vad som var normalt och redan under 1700-talet uppstod freno som genom att mäta skallbenets utbuktningar kunde förstå själen. Detta tänk utvecklades till rasbiologiska studier som i sin tur ledde till etnisk och biologisk rensning under 2:a världskriget

 • Ta bort pigmentfläckar Eskilstuna.
 • Zlatan Milan 2021.
 • Welsh cob züchter schleswig holstein.
 • Cumberland River.
 • Trichophagia.
 • What do I look like.
 • El Mundo Deportivo.
 • Pomeranian till salu Blocket.
 • PhET Balancing Chemical Equations game answer key.
 • Nya trikåtyger.
 • Påskpynt REA.
 • Nybrogatan Restaurang.
 • Lire conjugaison.
 • Färska örter i kruka.
 • Elmärkning symboler.
 • ตั้งโอ๋ วู้ ด ดี ig.
 • Data ord.
 • ADL bedömning.
 • Xiaomi Mi A2 review.
 • Åka skjuts.
 • PNP NPN skillnad.
 • Opalescence.
 • DNS server problem.
 • Getaround Versicherung.
 • Förskolan corona.
 • Freestyle Libre Sensor kaufen Amazon.
 • Regnkläder barn KappAhl.
 • Filius Flitwick.
 • Fårtacka Engelska.
 • Queen Mary 2 priser.
 • Best cheap gaming laptop 2016.
 • Gör man texter.
 • Polarica renskav recept.
 • Leksaksfigurer djur.
 • Ice bar.
 • Sonny Gustafsson barn.
 • Självkänsla läger.
 • Stadt Menden.
 • Viktor Rydberg gymnasium inriktningar.
 • Monsters inc 2 nyafilmer.
 • Fräsch blommig parfym.