Home

Gör man texter

Man kan också göra ett chiffer där man börjar framifrån i alfabetet och ersätter det med första bokstaven bakifrån så att A=Ö, B=Ä, C=Å. Det här är ett enkelt chiffer för barnen eftersom det inte behöver skrivas på ett håll och läsas på ett annat. A=Ö och Ö=A. En chiffernyckel till detta finns att skriva ut nedan En text kan vara så otroligt mycket. Den kan vara kort och enkel, men också lång och komplex. Den kan vara skriven i stunden eller genomarbetad i flera vändor. Oavsett vilken typ av text du ska skriva så finns det enkla medel för att texten ska bli lite bättre. Här ger vi dig 13 snabba och enkla skrivtips De här grundreglerna gäller både tryckta texter och webbplatser: Ha breda marginaler och gärna lite större radavstånd än i andra texter. Mycket luft runt texten underlättar läsningen för de flesta. Dela upp texten i tydliga stycken med blankrad mellan. Ofta behöver du göra fler stycken i en lättläst text än du skulle ha gjort annars Skriv om text gratis! Ändra ord i böcker, artiklar eller i sociala medier automatiskt. Den nya texten behåller hela meningen. Efteråt kommer den nya texten att se ut som om den gjordes av en professionell författare. Vår egenautomatiska textskrivnings maskin fungerar på över ett hundra språk Gå igenom din text och välj de alternativ som passar bäst för varje varning du får. Nu har du en text som förhoppningsvis är klanderfri och som du stolt kan säga att du har skrivit. 6. HJÄLP. Innan du skriver nästa text kan du göra inställningar som hjälper dig. Alternativ för autokorrigering hittar du under Verktyg

Med de förutsättningarna ur vägen kan vi gå vidare till att diskutera hur man gör texter mer spännande. 4 sätt att göra dina texter mer spännande. Nu är det äntligen dags att kika på de fyra sätt att göra dina texter mer spännande som jag tog upp. Vi börjar inte helt oväntat med punkt 1. 1. Var inte så jäkla vanil Hälsningar, inbjudningar och texter! Här hittar du förslag på texter som du kan skriva på tackkort, inbjudningar, julhälsningar och viktiga tillfällen i livet. Vi håller reda på var du kan hitta vackra ord, citat och meddelanden för att berika språket i texten du skriver. Välkommen till NordicWishes.com Skriva gör man bäst tillsammans. Texter är i bästa fall som en schysst låt. Orden är och blir text, poesi och rytm. En levande text följer med i dina tankar, i ditt agerande. Klä dina tankar i ord. Låt dem bli musik - skriv. Att skriva är en process som har branta uppförslut, tradiga raksträckor och sköna nedförsbackar Det andra sättet är att aktivt väva in källornas författare/upphovsmän i texten. Du nämner då författaren/arna i själva texten och sammanfattar med egna ord vad hen sagt. Direkt efter du nämnt författaren i den löpande texten uppger du utgivningsår och sidnummer inom parentes När du monterar eller klistrar in text behöver du inte skapa någon textram. I InDesign läggs automatiskt ramar till som är baserade på sidans spaltinställningar. När text klistras in skapas automatiskt en vanlig textram. Du kan också skapa en vanlig textram manuellt och skriva in text

arbete som är upplagt som till exempel en intervjustudie, för att få inspiration till hur man själv kan göra. När det gäller andra kvalitativa metoder som observationer, inspelningar av samtal eller analys av texter är det viktigt att hjälpa till med observationsschema, scheman för analys av texter eller liknande Lär dig hur du lägger till eller ersätter text, korrigerar stavfel, ändrar teckensnitt och typsnitt, anpassar justering och ändrar storlek på text i en PDF med Acrobat Om du vill ändra visningsinställningarna i Windows 10 väljer du Start > Inställningar > Hjälpmedel > Bildskärm.Om du vill göra bara texten på skärmen större justerar du reglaget under Öka textstorleken befintliga stycken markerar man dessa och gör inställningarna. Här ska man komma ihåg skillnaden för stycke och ny rad. Returslag ↵ Enter ger nytt stycke, medan Shift+Enter ger ny rad. För övrigt kan det vara bra att veta att Ctrl+Enter ger ny sida. 4. Om man högerklickar i aktuellt stycke och väljer Paragraph kan man ställa in indrag utan att använd Gör texten levande - måla upp bilder, gärna oväntade och humoristiska. Visa med exempel som läsaren känner igen. Var personlig (tala om vad DU tycker) i dina upplevelser, exempel och kommentarer. Avslutning Du kan avsluta din text på olika sätt. Du kan t ex: knyta samman texten genom att upprepa det viktigast

Chiffer, hemligt språk & osynligt bläck - kul och klurigt

 1. dre: Windows och Linux: Tryck på Ctrl och -. Mac: Tryck på ⌘ och -. Chrome OS: Tryck på Ctrl och -. Använda helskärmsläge: Windows och Linux: Tryck på F11. Mac: Tryck på ⌘ + Ctrl + f
 2. Göra en Text bildspel med Javascript . JavaScript är ett skriptspråk som används för att driva din HTML-element. Med det, kan du göra en enkel fotobildspel, som vi infört innan. I dag kommer vi att berätta hur man gör en text bildspel med Javascript. För det första, lägga till Javascript-koden mellan <: head > och <: / capita >
 3. - i dag tar vi först ett exempel på hur man hittar kategorier i texten. Sedan övar vi med att analysera den narrativa strukturen. - Harvey Sacks 1967: Membership Categorization Device (MCD) (Alasuutari 1994: 99). Texten delar t ex människor i olika kategorier (barn/vuxen); på samma sätt gör man med aktiviteter och andra företeelser

textanalys mars text kan förstås och analyseras olika sätt olika metoder att tolka texter, kan ofta kombineras (bergström och boréus) kvalitativ textanalys Hur man bygger upp en vetenskaplig text; Vad är en bra text? Exempel på goda studenttexter; Skriv klart, precist och överskådligt; Skriv varierat! Skriv personligt! Tänk på din mottagare! Språkriktighet. Några farliga finlandismer; Finlandssvenskan och den vetenskapliga texten; Länkar och litteratur, att skriva; Uppgifter, att skriv När jag öppnar ett inlägg på måfå i den blogg som nämns i din profil så ser det ut som om du lyckats centrera texten i inlägget, kanske med hjälp av en inställning för varje stycke. Du skulle kunna prova att inte göra inställningen per stycke, utan i stället lägga till följande kommandon i Utseende → Anpassa → Extra CSS Gör original i ett godkänt desktop program. (illustrator) 3. Alla texter i dokumentet är vektoriserade. 4. Bilder är i CMYK läge och 300dpi vid 1 till 1 skala. 5. Släck lagret som verktygsmall finns i innan du skapar en tryckfärdig pdf. 6. Skapa en högupplöst pdf 7. Om stället ska tryckas i screen, skicka då även med em mall med.

Att lägga till text och bilder är superen kelt - texten skriver du direkt i redigeringsverktyget och du kan använda dig av vissa knappar för att få tjock text samt rubriker, lek runt lite med knapparna för att lära dig mer om hur dem fungerar - de viktigaste i början är Stycke som du hittar i kontrollpanelen i bilden ovan - där kan du sätta rubriker genom att markera texten du vill ha som rubrik och välja stil - för att ladda upp bilder klickar du på Lägg till. Hur gör jag för att få texten på skärmen större? Sön 21 feb 2010 17:41 Läst 42283 gånger Totalt 7 svar. missis Längst ner i högra hörnet står det 100% (på min dator iaf) om du klickar där så kan man välja zoomningsnivå och få strörre/mindre text . missi

Ett vanligt sätt att förenkla är att ta bort. Genom att göra texten kortare anses den bli enklare och så är kanske ofta fallet. Men för samhällsinformation fungerar inte det. Man kan till exempel inte förenkla information om hur man anmäler vård av sjukt barn genom att ta bort sådan information som man behöver för att kunna göra en anmälan Här skriver man lite allmänt om uppgiften och talar om vad man ska göra. -Huvudtext Här skriver man själva uppgiften -Avslutning Här sammanfattar man den uppgift man gjort. Referat När man skriver ett arbete är det viktigt att man skriver med egna ord. Om man inte gör det så är arbetet en kopia av den text man läst Enligt Harvard systemet vilket är den modell som Göteborgs Universitet förespråkar och de flesta skolor runt Göteborg: Öppna länken här så går vi igenom den tillsammans. Du kan hela tiden återvända till denna sida för att se hur man gör. Enligt Oxford systemet (som också kallas fotnotsystemet): Öppna länken här! så går vi igenom den tillsammans Kan man få svar på allt detta i en text får man jackpot. Ganska svårt, men gör ett gott försök i alla fall. Journalisten strävar också efter att texten ska ge ett trovärdigt intryck

13 snabba och enkla skrivtips till dig som vill skriva

 1. I den här serien får du lära dig om programmet Microsoft Word. Serien är speciellt riktad till dig som inte har svenska som modersmål, eller som behöver ett.
 2. Det fångar läsarens uppmärksamhet och gör innehållet lätt att ta till sig. Skriv i tidsföljd. Det är lätt att halka in i en kronologisk disposition i till exempel rapporter eller informationsmaterial - man skriver i den ordning som man själv samlade in materialet. Men en sådan text blir svår för läsaren att ta till sig
 3. Google Dokument väcker dina dokument till liv med smarta redigerings- och formateringsverktyg som hjälper dig att lätt formatera text och stycken
 4. Vad gäller grad och kägel så är en utgångspunkt 11/14 (uttalas elva på fjorton), vilket alltså innebär att storleken är 11 punkter och radavståndet 14 punkter. Det ger en bra och behaglig textmassa. Minskar man radavståndet blir texten mer kompakt och ökar man den blir den glesare
 5. Observera att du får både tjock och stor text då du gör rubriker med <Hx> (x = ett nummer). Förutom detta får du en tom rad före och efter din rubrik. Om du bara vill ha en större text får du använda FONT-taggen. Bara FONT-taggen i sig gör ingenting! Du måste alltså använda dig utav en SIZE-attribut om du vill ändra textens storlek
 6. Markera den text eller det tal som du vill använda. Gå till Start och välj Upphöjd eller Nedsänkt . Använda kortkommandon för att använda upphöjd eller nedsänkt text. Markera texten eller talet. För upphöjd formatering trycker du på Ctrl, Skift och plustecknet (+) samtidigt

7 steg till en lättläst text - Språkkonsultern

Det finns vissa formella regler för hur en officiell skrivelse ska vara uppställd. Man brukar ha ett dokumentnamn: till exempel fullmakt, intyg, räkning eller dylikt. Sedan skriver man naturligtvis datum, avsändare och adressat. Ofta inleder man med en ärendemening, till exempel ansökan om bygglov, förfrågan om studiebesök eller dylikt Så här sätter du in texter i fotoboken från vår app: Klicka på Text i översta menyn och välj typsnitt. Klicka på Text igen och nu dyker det upp en textruta på din sida. Klicka på textrutan och klicka på Text som dyker upp när du har klickat på den; Skriv din text och klicka O Som standard justeras texten till vänster och till toppen av cellen. Så här gör du för att ändra detta: 1. Klicka inuti cellen som du vill ändra textinriktningen för. Detta aktiverar de två flikar som gör att du kan anpassa tabellen. 2. Gå till fliken Layout. 3 Med hjälp av ledtrådar i texten och med hjälp av vår kunskap om språket och verkligheten gör vi som läsare tolkningar för att förstå sammanhanget. Vi är alltid i viss mån tvungna att göra tolkningar när vi läser en text. Allting kan inte vara explicit utsagt, och språket är fullt av metaforer och idiomatiska uttryck

Hur analyserar man en text? Ska analysera en text om en tillverkningskedja. Jag ska använda ämnesspecifika ord, såsom producent, arbetskraft, arbetsvillkor, hållbar utveckling, globalisering m.fl. Texten beskriver hur en klänning tillverkas och hur arbetarna på fabrikerna och på bomullsfälten mår och tjänar Begripliga texter är viktigt. Alla i samhället måste kunna ta del av viktig information. Det är en fråga om demokrati. Tyvärr finns många exempel på information som är svår att förstå. Syftet med projektet Begriplig Text har varit att samla in och sprida kunskap om vad som gör texter enklare att förstå Du kan ange max 60 tecken per rad, oavsett om du gör fasta radtexter eller skriver en unik text varje gång. För att sedan välja in en fast radtext dubbelklickar du på den raden du vill ha eller markerar den och klickar på knappen Plocka Det bästa sättet att lägga till text på ett foto är att göra det på en plats där det ser naturligt ut och gör att fotot känns komplett. Prova att lägga till text på den negativa delen av ett foto. Ytor som är helt öppna, utan detaljer eller variation, till exempel horisonten, matta färger eller skogssjöar Kommer texten från en bok måste boktiteln anges. Avslutningen på ett referat behöver inte vara särskilt komplicerad. Den enklaste lösningen är att genom något särskilt ord eller uttryck markera att referatet har nått sitt slut. Det låter sig göra med uttryck som till sist, slutligen, författaren avslutar med att

Här är texte placerad underliggande bana (Path): Text i en båge gör du genom att rita en ellips (Ellipse) och skriva texten längs denna vektorform: Text längs en spiral (Spiral): Placera och montera text. Du kan skriva texten i ett ordbehandlingsprogram och montera den i Illustrator Det första utdraget är inledningen av en bloggtext skriven av Erica Hallengren och publicerad på beingreal.devote.se år 2013. Det andra utdraget är inledningen av en elevtext där uppgiften var att skriva en resonerande text om könsroller och skillnaden i förväntningar på killar och tjejer. Svara sedan på frågorna Håll ned Ctrl samtidigt som du trycker ned höger eller vänster piltangent för att få nästa ord uppläst. Tryck på höger eller vänster piltangent för att höra en bokstav i taget. Genom att trycka på Ctrl + pil upp- eller ned förflyttar dig ett stycke i taget samtidigt som du får det uppläst för dig via YouTube Captur

Ändra ord automatiskt i text svensk

Tusen tack min pojkvän eller numera ex gjorde slut i söndags allt blir så kaos när killen man älskar över allt och skulle göra allt för inte känner samma, han säger att han älskar mig och inte vill ha mig och jag kan bara skrika neeeej i telefonen gör inte så här snälla väck mig ur min mardröm som inte vill ta slut Bra texter kommer att öka förtroendet för dig, göra dig mer tillgänglig och kommer att vägleda dina kunder genom köpprocessen. Att skriva text som speglar din verksamhet på ett positivt sätt är en ren vinstaffär Klicka på Redigera pdf i den högra rutan. Använda redigeringsverktygen i Acrobat: Lägg till ny text, redigera text eller uppdatera teckensnitt med hjälp av val i formatlistan. Lägg till, ersätt, flytta eller ändra storlek på bilder på sidan med hjälp av val i objektlistan Hur man gör text större eller mindre i Windows 10. 2019. Vi rekommenderar: Programmet för korrigering av fel, optimera och påskynda Windows. Windows är ett mycket anpassningsbart operativsystem, och du kan ändra sitt utseende efter din önskan

6 språkverktyg som ger dig perfekta texter - PC för All

 1. Officiellt hjälpcenter för Google Translate. Här hittar du tips om produkten och vägledning för hur du använder den. Här finns även svar på andra vanliga frågor
 2. Skapa en personlig tavla/poster! Välj bland mängder av motiv, lägg till egen text. Skapa en egen poster/affisch med ditt favorittypsnitt. Perfekta, personliga presenter till bröllop, barndop, namngivning m.m, alltid snabb leverans
 3. Du kan avsluta dagen innan du går och sover med att reflektion. När du slutat arbetet kan du ta en stund innan du går hem för att reflektera. Att reflektera är att ge sig själv en stund att sortera livsupplevelsen. När du nu läst texten så här långt så har du redan hunnit reflektera
 4. Alltför stora textsjok gör texten svårläst och man bör bryta upp dem i kortare stycken. Det är svårt att säga något generellt om hur långt varje stycke bör vara men om du märker att ett stycke sträcker sig över en hel sida skulle din text med stor sannolikhet vinna på att redigeras om
 5. inte gör det så är arbetet en kopia av den text man läst. Man ska alltså återge det viktigaste i en text, med sina egna ord. Ett tips när man skriver ett referat är att stryka under det som är viktigt i en text och utgå från detta när man sedan själv skriver. Man ska alltså göra en egen sammanfattning av texten. Cita

4 sätt att göra din text mer spännande Element

Mobiltelefonen i skolan, argumenterande text | Linds elev

Då passar jag på att fråga hur man får fram texten för hörselskadade på HD-kanalerna. SVT Text-TV finns i dagsläget med som en tjänst till SVT1 HD och. Jag har Bredbandsbolagets IPTV, men jag har för mig att det var Text som fler kan läsa Synskadades Riksförbund arbetar för ett liv utan begränsningar för personer med synnedsättning. Cirka 100 000 människor i Sverige har av olika anledningar nedsatt syn. Det gör att många har stora svårigheter att läsa vanlig tryckt text. Fler skulle kunna läsa texten om den utforma

Gör texten levande - måla upp bilder, gärna oväntade och humoristiska. Visa med exempel som läsaren känner igen. Var personlig (tala om vad DU tycker) i dina upplevelser, exempel och kommentarer. Avslutning. Du kan avsluta din text på olika sätt. Du kan t ex: knyta samman texten genom att upprepa det viktigast Tonen i texten ska vara saklig. Inga fula knep eller personangrepp. Var tydlig med vad du anser i motsats till vad andra anser. Avslutning En avslutning på en argumenterande text kan se olika ut beroende på hur lång texten är. Huvudregeln är att göra en kort sammanfattning av de argument du fört fram och att upprepa tesen

ange varifrån de kommer innebär att man gör sig skyldig till plagiat. Att översätta och/eller byta ut några ord i någon annans text och presentera den som sin egen är givetvis också at Att skriva egna låtar kan göras på många olika sätt. Denna text beskriver olika knep och vad man bör tänka på när man skriver låtar. Först lite bakgrundsinformation om vad en låt egentligen är och vad som är själva syftet med den. En låt består grovt sett av musik och text undantaget instrumental musik

NordicWishes - Hälsningar och texter NordicWishe

Jag gick i skolan i många år Rökte på fabriken och fick magsår Och en dag slog chefen mig ut: Vad jag ska göra så, lilla du? Och tiden gick och jag gick med Jag flög från plats till plats Och de vilda fåglarna på gatan de visslade 'och sjön Jag har utvecklat mitt skrivande lite, jag har blivit bättre på att skriva berättande texter. Jag har blivit mer uthållig och har lärt mig att skriva lite längre en vad man vanligtvis bruka göra. Ja nu hur en text är uppbyggd och vilka delar den ska innehålla Skriva dialoger - hur gör man? Syfte. Att skriva dialoger handlar främst om två saker, att välja rätt tillfälle och rätt ord! Läraren reflekterar. Eleverna blir medvetna om dialogens funktion. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar Vi kommer även att studera genren (texttypen) utredande text.Vi analyserar hur den är uppbyggd och vilka språkliga drag den har. I anslutning till detta kommer vi att tala om källor och hur man gör en korrekt källhänvisning.Som slutuppgift kommer du att skriva en utredande text och följa mallen med de typiska dragen med korrekt källhänvisning # 8 Skicka inte flera obesvarade texter. Ett annat mycket vanligt misstag som män gör när man försöker flörta med en tjej skickar flera obesvarade texter. Du ska inte skicka text efter text om hon inte svarar - speciellt om du försöker förklara ett flirtigt meddelande

Saltkråkan blir till bilderbok för första gången | Aftonbladet

Octotext Skriva gör man bäst tillsamman

Helt plötsligt blev grammatik roligt | GILLAS

Harvard - hänvisningar i tex

Skapa text och textramar i InDesign - Adobe Inc

Skapa ett nytt dokument och redigera samtidigt med andra, från din dator, telefon eller surfplatta. Få saker gjorda med eller utan internetanslutning. Använd Dokument för att redigera Wordfiler Jag behöver hjälp med hur man gör text på båda sidor i festprogramet. Jag har börjat göra det i word och har tänkt mig att ha det stående a4.. men nu har jag kört fast då jag inte kan få till hur man gör så det blir text på båda sidor, altså både på fram och baksidan av pappret Försök också att förknippa texten med något du redan känner till, koppla det gärna till en händelse du varit med om tidigare. Gör så här: - Skriv i marginale bara det vi kan utläsa av texten och, som vi såg spelar det stor roll hur vi läser. För att läsa rätt måste vi veta vad vi letar efter. I bedömningsforskningen talar man vanligen om att göra valida tolkningar av elevers (skriv)förmåga. För att kunna göra relevanta tolkningar av elevers skrivförmåga gäller det att definiera hu LÄSSTRATEGIER Man läser på olika sätt beroende på syftet (=varför man läser) och på vilken typ av text det är.Man kan läsa mening för mening noggrannt eller bara låta blicken snabbt svepa över en text i jakt på ett visst ord. Man kan läsa fort eller långsamt, ställa frågor till sig själv, sammanfatta, koppla till egna erfarenheter, läsa mellan raderna osv..

Källkritik Publicerad: 01 januari 2018 Tema: Källkritik, Mediekunskap Källkritik. I Mediekompass skrivarskola hittar du Publicistguiden med texter om media, journalistik och det journalistiska skrivandet: Länk! Journalistens uppgift är att granska och informera Lägg till ny text, redigera text eller uppdatera teckensnitt med hjälp av val i formatlistan. Lägg till, ersätt, flytta eller ändra storlek på bilder på sidan med hjälp av val i objektlistan. Klicka på andra verktyg för att göra fler redigeringar. Du kan lägga till en vattenstämpel och kommentera pdf:er också. Spara redigerad pdf Bra texter kommer att öka förtroendet för dig, göra dig mer tillgänglig och kommer att vägleda dina kunder genom köpprocessen. Att skriva text som speglar din verksamhet på ett positivt sätt är en ren vinstaffär

Så här redigerar eller formaterar du text i en PDF med

Hållbar glödritning till trädgården - Slöjd-DetaljerDen tatuerade ornitologen - Ulf Lundell - HDLivmoderinflammation på hund - Agria Djurförsäkring

Nu ska ni skriva uppsatser om romanerna ni har läst! Inte sammanfattningar, inte recensioner, utan romananalyser. Lite snabbrepetition, vad betyder detta? Vad innebär det att göra en analys av en text? Jo, det är att tolka (förstå, dra egna slutsatser av) texten med hjälp av vissa begrepp eller verktyg. Man kan säga att de litteraturvetenskaplig Pris: 221 kr. Inbunden, 2013. Finns i lager. Köp Kvinnorna gör mannen : maskulinitetskonstruktioner i kvinnors text och bild 1500-2000 av Kristina Fjelkestam, Helena Hill, David Tjeder, Anna Bohlin, Tommy Gustafsson på Bokus.com. Boken har 1 läsarrecension Gör en egen bok! Hos Solentro skapar man sin egen bok, fotobok, fotoalbum, bröllopsbok, examensbok (yearbook), dopbok, minnesbok, bloggbok, avskedsbok, min första bok - enkelhet, kreativitet och skapande ligger i fokus när du gör din egen bok Vet eleven hur man gör för att skriva en bokrecension, argumenterande uppsats eller en dikt? På Ulrika Aspeflos hemsida finns en mall (i PDF-format) för hur man kan göra en bokrapport. Argumenterande text. På bloggen Gymnasiesvenska finns en utförlig steg för steg - guide (i PDF-format). Argumenterande text. Hej udnerbara människor, Har lite funderingar över min svenska-uppgift inom argumneterande texter. En sak jag skulleupatta omnågon hjälper mig med är att kolla om mina argument ens kan räknas som argument och varför

 • Deutsche Kriegsschiffe 2020.
 • Aramaic words in the new testament.
 • Visjon Norge tablå.
 • Barrie James Psychedelic Soup.
 • Smör eller olja.
 • Et Alia menu.
 • Kyckling paprika mango chutney.
 • Wiggle translate.
 • Bambora Checkout.
 • Clash of the Titans 2.
 • Rullskidor test Vasalöparen.
 • Country artist Sverige.
 • Bygga egen väg.
 • Kvantfysik tidsresa.
 • Gravidyoga Sundbyberg.
 • Bakformar silikon.
 • Search engines list.
 • Custom cars for sale Canada.
 • Heine Sverige.
 • Naturfreunde Kündigung.
 • Omron tempskydd.
 • FPA bostadsbidrag studerande.
 • Vinca minor Vit.
 • Catalonia referendum 2014.
 • Filius Flitwick.
 • Riksväg 68.
 • Fiskecamp Nordnorge.
 • Digitone manual.
 • Dc 7.
 • DCD kriterier.
 • Bikester lager.
 • Our last summer Karaoke.
 • Marlin hastighet.
 • Hälsodeklaration blankett.
 • Brottrunk selber machen.
 • Dqw4w9wgxcq meme.
 • Ko står för.
 • Thom Yorke.
 • Sochi F1.
 • Lindex bikini.
 • Santa barbara city college svenskar.